Aktie information

Obducats aktie handlas på Nordic Growth Market (NGM). NGM equity är en reglerad börs som står under Finansinspektionens tillsyn.

För mer detaljerad handelsinformation vänligen besök Obducats sida hos NGM.