Bolagsstämmor

Extra Bolagsstämma 12 mars 2014

Tidpunkt för extra bolagsstämma: 12 mars 2014 kl. 13.00 i Lund

Dokument från extra bolagsstämman:

Årsstämma 2011

Tidpunkt för årsstämma: 22 Juni 2011 klockan 10.00

Dokument från årsstämman: 

Extra Bolagsstämma 3 januari 2011

Tidpunkt för extra bolagsstämma: 3 januari klockan 12.00

Dokument från extra bolagsstämman:

Extra Bolagsstämma 11 mars 2011 

Tidpunkt för extra bolagsstämma: 11 mars 2011 klockan 11.00

 Dokument från extra bolagstämman:

Extra Bolagsstämma 7 april 2010

Tidpunkt för extra bolagsstämma: 7 april 2010 klockan 15.00

 Dokument från extra bolagsstämman:

Extra Bolagsstämma 21 juli 2009

Tidpunkt för extra bolagsstämma: 21 juli 2009 klockan 14.00

Dokument från extra bolagsstämman: