Styrelsen & VD

 

Patrik Lundström
Född: 1970
Verkställande Direktör i Obducat AB
Patrik Lundström har tidigare arbetat som marknadsdirektör i Metget AB samt Verställande Direktör i Obducat AB.
Utbildning: Ekonomie magister

 

Ursula Hultqvist Bengtsson 
Född: 1960
Styrelseordförande sedan oktober 2016. Ursula Hultqvist Bengtsson har en PhD i zoofysiologi samt är docent i biofarmaci. Ursula startade i sept 2016 eget bolag vid namn MultiHelix AB som arbetar inom management consulting. Ursula arbetade fram till sept som vVD vid Medicon Village AB i Lund med ansvar för strategisk utveckling och internationella relationer. Hon har över 25 års internationell managementerfarenhet från ledande befattningar inom främst life science-relaterade företag såsom Astra Zeneca Lund (1995-2012), (bl.a. Site manager), Gambro AB Lund (1990-95) (Section head, pre clinical research) och Sandoz Pharma Division, Basel Switzerland (1989-90) (post-doc).

 

Arild Isacson
Född: 1952
Ordinarie ledamot sedan 2012. (tidigare suppleant 1999-2002, ledamot 2002-2005)
Arild Isacson är egen företagare, bosatt i Malmö. Han har tidigare varit Verkställande Direktör för Multivac AB samt senast bosatt i Dubai för att etablera Multivacs dotterbolag i Mellanöstern. Arild Isacson har en omfattande erfarenhet inom marknad och ekonomi samt strategi - och managementfrågor inom olika branscher. 
Övriga uppdrag: Mentor vid ALMI företagspartner och styrelseengagemang egna/delägt  bolag inom förpackningsindustrin.
Utbildning: Marknadsekonom Lunds Universitet EFL.

 

Ulf Bertheim
Född: 1956
Ordinarie ledamot sedan 2015.
Dr. Ulf Bertheim är egenföretagare, bosatt i Umeå och driver Ulf Bertheim Medica AB med flera bolag. Han är kirurg, specialiserad på sårbehandling och har 25 års forskningserfarenhet om hudens uppbyggnad och funktion. 
Övriga uppdrag: Ulf har sedan 2010 varit medicinsk rådgivare för Omnio AB i Umeå som utvecklar ett sårläkemedel med hittills positiva resultat. Där påbörjas nu fas 1 kliniska studier med ett FDA godkännande som mål.
Utbildning: Leg Läkare 1986, MD, Ph.D Umeå Universitet. Specialist och medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening sedan 1992. Disputerade 2004 inom plastikkirurgi. Har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar som behandlar olika tillstånd i huden.

 

Charlotte Beskow
Född: 1960
Ordinarie ledamot sedan 2015.
Charlotte Beskow är civilingenjör, bosatt i Holland. Hon har arbetat under 21 år för European Space Agency där hon ingått i projektledningen för de 5 ATV (Automated Transfer Vehicle) som producerats. Hon har stor erfarenhet av komplicerade internationella samarbeten, främst genom arbetet med Internationella Rymdstationen där ATV ingick. ATV styrdes gemensamt av ATV Mission Control Centre i Frankrike, Houston och Moskva, respektive. Vidare har Charlotte tillhandahållit kontinuerlig information om ATV-projektet riktat till den breda allmänheten. Charlotte Beskow har också varit verksam under 3 år på Centre National d’Etudes Spatiale (CNES) uppskjutningsanläggning i Franska Guyana (CSG). Detta följdes av 3 år på EU Kommissionen innan hon återvände till ESA, 1999.
Utbildning: Elektroingenjör vid Lunds tekniska högskola samt Ecole Polytechnique ENSEEIHT in Toulouse, Frankrike

 

Hans Pihl
Född: 1951
Ordinarie ledamot sedan 2016.
Hans Pihl har lång, omfattande och gedigen, erfarenhet av styrelsearbete och management vid ett flertal av Sveriges större börsbolag som auktoriserad och granskningsansvarig revisor, och är idag egenföretagare, bosatt i Skabersjö. Har tidigare varit VD för Deloitte Sverige AB (2002-2008) och styrelseledamot i Deloitte Europe, samt dessförinnan VD för Arthur Andersen Sverige AB (1998-2002) Bland övriga uppdrag han innehaft är uppdraget som styrelseordförande i Connect Sverige 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande vid Malmö City Fastigheter AB och Erling Pålsson Teknik & Fastighets AB.  Styrelseledamot vid Forex bank AB (tillika ordförande i revisionskommittén), Augmenta AB, Enzymatica AB och Upplands Bilforum AB. Ingår i rådgivande kommittén till Rektor vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Ingår i valberedningen vid Connect Sverige. Hans är även honorärkonsul för Mexiko.
Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet.

 

Björn Segerblom
Född: 1940 
Ordinarie ledamot sedan 2016.
Björn Segerblom har lång, omfattande och gedigen, internationell erfarenhet av management och marketing från ledande befattningar i schweiziska SGS Societe General de Surveillance 1986-2000 (Area Chief Executive Asia Pacific, upp till 17 dotterbolag), Nordstjernan 1984-86 (Chef Affärsområde Verkstäder, omstruktureringar och avyttringar), Nitro Nobel Group 1978-84 (VD Nitro Nobel AB, Vice President Overseas Division), Bofors Nobel 1967-78 (Marketing & Sales Manager Bofors Nobel Chemicals, General Manager Bofors Nobel Chematur), samt sedan 2001 genom sitt eget Hongkongbolag Strategic Enterprises Limited med styrelseuppdrag i främst Asien för Emerging Technologies och sedan från 2003 fram till nu som Overseas Representative i Europa för Hong Kong Science & Technology Parks Corporation (HKSTP), just avslutat.  Såsom utlandssvensk sedan ca 30 år är Björn sedan 2001 permanent bosatt i Hongkong men har även en bostad i Malmö. Björn har bott också i Schweiz, Japan, Filippinerna samt tidigare också flera år i Hongkong.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot, sedan vice ordförande varefter ordförande i Sverige-baserade Royal Sweden Hong Kong Business Council, nu som huvudsakligen verksam i Hong Kong som Hedersordförande samt dess Hong Kong Representative. Bygger nu efter det just avslutade mångåriga HKSTP-engagemanget upp en portfölj med fokuserade engagemang, inkl som Chairman Asia för Hexicon AB. 
Utbildning: Civilingenjör Kemi, Chalmers Tekniska Högskola

To top of page