Styrelsen & VD

 

Patrik Lundström
Född: 1970
Verkställande Direktör i Obducat AB
Patrik Lundström har tidigare arbetat som marknadsdirektör i Metget AB samt Verställande Direktör i Obducat AB.
Utbildning: Ekonomie magister

Björn Segerblom
Född: 1940 
Styrelseordförande sedan 2017.
Björn Segerblom har lång, omfattande och gedigen, internationell erfarenhet av management och marketing från ledande befattningar i schweiziska SGS Societe General de Surveillance 1986-2000 (Area Chief Executive Asia Pacific, upp till 17 dotterbolag), Nordstjernan 1984-86 (Chef Affärsområde Verkstäder, omstruktureringar och avyttringar), Nitro Nobel Group 1978-84 (VD Nitro Nobel AB, Vice President Overseas Division), Bofors Nobel 1967-78 (Marketing & Sales Manager Bofors Nobel Chemicals, General Manager Bofors Nobel Chematur), samt sedan 2001 genom sitt eget Hongkongbolag Strategic Enterprises Limited med styrelseuppdrag i främst Asien för Emerging Technologies och sedan från 2003 fram till nu som Overseas Representative i Europa för Hong Kong Science & Technology Parks Corporation (HKSTP), just avslutat.  Såsom utlandssvensk sedan ca 30 år är Björn sedan 2001 permanent bosatt i Hongkong men har även en bostad i Malmö. Björn har bott också i Schweiz, Japan, Filippinerna samt tidigare också flera år i Hongkong.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot, sedan vice ordförande varefter ordförande i Sverige-baserade Royal Sweden Hong Kong Business Council, nu som huvudsakligen verksam i Hong Kong som Hedersordförande samt dess Hong Kong Representative. Bygger nu efter det just avslutade mångåriga HKSTP-engagemanget upp en portfölj med fokuserade engagemang, inkl som Chairman Asia för Hexicon AB. 
Utbildning: Civilingenjör Kemi, Chalmers Tekniska Högskola

Ursula Hultqvist Bengtsson 
Född: 1960
Vice styrelseordförande sedan 2017.
Ursula Hultqvist Bengtsson har en PhD i zoofysiologi samt är docent i biofarmaci. Ursula startade i sept 2016 eget bolag vid namn MultiHelix AB som arbetar inom management consulting. Ursula arbetade fram till sept som vVD vid Medicon Village AB i Lund med ansvar för strategisk utveckling och internationella relationer. Hon har över 25 års internationell managementerfarenhet från ledande befattningar inom främst life science-relaterade företag såsom Astra Zeneca Lund (1995-2012), (bl.a. Site manager), Gambro AB Lund (1990-95) (Section head, pre clinical research) och Sandoz Pharma Division, Basel Switzerland (1989-90) (post-doc). 

Arild Isacson
Född: 1952
Ordinarie ledamot sedan 2012. (tidigare suppleant 1999-2002, ledamot 2002-2005)
Arild Isacson är egen företagare, bosatt i Malmö. Han har tidigare varit Verkställande Direktör för Multivac AB samt senast bosatt i Dubai för att etablera Multivacs dotterbolag i Mellanöstern. Arild Isacson har en omfattande erfarenhet inom marknad och ekonomi samt strategi - och managementfrågor inom olika branscher. 
Övriga uppdrag: Mentor vid ALMI företagspartner och styrelseengagemang egna/delägt  bolag inom förpackningsindustrin.
Utbildning: Marknadsekonom Lunds Universitet EFL.

Ulf Bertheim
Född: 1956
Ordinarie ledamot sedan 2015.
Dr. Ulf Bertheim är egenföretagare, bosatt i Umeå och driver Ulf Bertheim Medica AB med flera bolag. Han är kirurg, specialiserad på sårbehandling och har 25 års forskningserfarenhet om hudens uppbyggnad och funktion. 
Övriga uppdrag: Ulf har sedan 2010 varit medicinsk rådgivare för Omnio AB i Umeå som utvecklar ett sårläkemedel med hittills positiva resultat. Där påbörjas nu fas 1 kliniska studier med ett FDA godkännande som mål.
Utbildning: Leg Läkare 1986, MD, Ph.D Umeå Universitet. Specialist och medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening sedan 1992. Disputerade 2004 inom plastikkirurgi. Har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar som behandlar olika tillstånd i huden.

To top of page