Styrelsen & VD

 

André Bergstrand
Född: 1983
Tillförordnad verkställande direktör i Obducat AB sedan maj, 2018 och CFO i Obducat sedan 2016.
Utbildning:  BA (Hons) in International Business with Finance and Spanish, MSc Business and Economics.


Patrik Lundström

Född: 1970
Arbetande styrelseordförande och koncernchef sedan maj, 2018.
Patrik Lundström har en lång och stark bakgrund inom nanoteknikområdet genom sitt arbete som verkställande direktör vid Obducat AB från 2010, dessförinnan 2002-2009. Patrik Lundström har en god övergripande branschkunskap och erfarenhet inom Obducats verksamhetsområden från såväl marknads som teknikområdena, och därmed om bolagets strategiska läge och framtida utvecklingsmöjligheter. 
Övriga uppdrag:  Styrelseledamot European Nano Invest Ltd, styrelseledamot IT Development AB, styrelseledamot Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden - South.
Utbildning: Ekonomie Magister.


Arild Isacson

Född: 1952
Ordinarie ledamot sedan 2012. (tidigare suppleant 1999-2002, ledamot 2002-2005)
Arild Isacson är egen företagare, bosatt i Malmö. Han har tidigare varit verkställande direktör för Multivac AB samt senast bosatt i Dubai för att etablera Multivacs dotterbolag i Mellanöstern. Arild Isacson har en omfattande erfarenhet inom marknad och ekonomi samt strategi - och managementfrågor inom olika branscher. 
Övriga uppdrag: Mentor vid ALMI företagspartner och styrelseengagemang egna/delägt  bolag inom förpackningsindustrin.
Utbildning: Marknadsekonom Lunds Universitet EFL.


Jarl Hjärre

Född: 1967
Ny ordinarie ledamot sedan maj, 2018. 
Jarl Hjärre, bosatt i Zürich, Schweiz, har en mycket internationell bakgrund och erfarenhet både operativt samt inom strategi och Corporate Finance. Jarl Hjärre har arbetat aktiv som strategisk rådgivare mot ett stort antal kunder och har framgångsrikt genomfört kapitalanskaffningsuppdrag, refinansieringar, företagsförvärv och avyttringar. Operativt har Jarl Hjärre haft roller såsom Head of Corporate Finance Downstream Operations på Rio Tinto Ltd, Chief Operating Officer på Phanar Asset Management samt som Director på Carlsdorff Partners och Vice President på Northstar Global Partners LLC. Därutöver har Jarl Hjärre varit Co-Founder av två bolag i USA. Jarl Hjärre startade sin karriär hos Elektrolux i Singapore men har även varit Business Controller på EF English First. Internationellt har Jarl Hjärre förutom Europa, varit aktiv i USA, Latin Amerika, Ryssland och Sydostasien.
Övriga uppdrag: Diverse strategi och finansieringsuppdrag för privatägda samt noterade bolag. F.d. President i Swedish American Chamber of Commerce, New England f.d. styrelseledamot i Gärsnäs AB.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.


Magnus Breidne
Född: 1952
Ny ordinarie ledamot sedan maj, 2018.
Magnus Breidne är sedan 2011 anställd av Kungliga Ingenjörsvetenskapakademien (IVA), som projektchef fram till 2017 och nu ansvarig för IVAs Internationella verksamhet. Dessförinnan var Magnus Breidne Sveriges forskningsråd (teknisk attaché) i Peking under 7 år (2004-2010). Magnus Breidne har varit verkställande direktör för Institutet för optisk forskning, styrelseordförande för Ignis A/S (norskt IT bolag noterat på Oslo-börsen), suttit i styrelsen för en rad nordiska starts-ups och varit vd för ett danskt komponentföretag i IT-branschen med stor del av försäljningen inriktad på den kinesiska marknaden. Magnus Breidne är utnämnd till Fellow av European Optical Society och av SPIE-the international society for optics and photonics.
Övriga uppdrag: Ordförande i PhotonicsSweden.
Utbildning: Tekn dr i fysik Kungliga Tekniska Högskolan.


Ola Möllerström
Född: 1970
Ny ordinarie ledamot sedan maj, 2018.
Ola Möllerström har 20 års erfarenhet från Internationella affärer samt av försäljning, marknadsföring och utveckling av produkter och tjänster inom Internet of Things, Consumer Electronic Products och e-learning. Ola Möllerström är idag vice vd på Sigma Connectivity AB (2014-) med ansvar för försäljning och marknadsföring. Han har tidigare varit Head of Portfolio & Product Planning på Sony Mobile och Sony Ericsson (2002-2014), samt verkställande direktör på Luvit AB (2000-2002).
Övriga uppdrag: Styresesuppleant i Malmberg Water AB och Malmberg Borrning AB, VD Sigma Möllerström Brothers Operations AB, samt styrelseledamot i Sens Solutions AB.
Utbildning: Civilingenjör VoV, Lunds Tekninska Högskola, ekonomistudier vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago. Utbildning: Civilingenjör Vov, Lunds Tekniska Högskola, ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago.


To top of page