Finansiell Kalender

 

28 April 2017
Årsredovisning 2016

28 April 2017
Delårsrapport  1, 2017 (Jan-Mar)

29 Maj 2017
Årsstämma 2017

21 Juli 2017
Delårsrapport  2, 2017 (Jan-Jun)

27 Oktober 2017
Delårsrapport  3, 2017 (Jan-Sept)

16 Februari 2018
Bokslutskommuniké 2017 (Jan-Dec)