Finansiell Kalender

16 februari 2018

Bokslutskommuniké 2017 (januari-december)

 

27 april 2018

Årsredovisning 2017

 

27 april 2018

Delårsrapport 1, 2018 (januari-mars)

 

28 maj 2018

Årsstämma 2018