Finansiell Kalender

 

20 juli 2018

Delårsrapport 2, 2018 (januari-juni)

 

26 oktober 2018

Delårsrapport 3, 2018 (januari-september)

 

15 februari 2019

Bokslutskommuniké 2018 (januari-december)