Finansiell Kalender

 

 

15 februari 2019

Bokslutskommuniké 2018 (januari-december)

 

5 april 2019

Årsredovisning 2018

 

17 april 2019

Delårsrapport 1, 2019 (januari-mars)

 

27 maj 2019

Årsstämma 2019