Finansiell Kalender

29 April 2016
Delårsrapport Q1 - 2016 (Jan-Mars)

29 April 2016
Årsredovisning 2015

27 Maj 2016
Årsstämma 

22 Juli 2016
Delårsrapport, Q2 2016 (Jan-Juni)

28 Oktober 2016
Delårsrapport, Q3 2016 (Jan-Sep)

17 Februari 2017
Bokslutskommuniké 2016 (Jan-Dec)