Finansiell Kalender

 

17 Februari 2017
Bokslutskommuniké 2016 (Jan-Dec)

28 April 2017
Årsredovisning 2016

28 April 2017
Delårsrapport  1, 2017 (Jan-Mar)

29 Maj 2017
Årsstämma 2017