Finansiell Kalender

 

22 maj 2018

Delårsrapport 1, 2018 (januari-mars)

 

28 maj 2018

Årsstämma 2018

 

20 juli 2018

Delårsrapport 2, 2018 (januari-juni)

 

26 oktober 2018

Delårsrapport 3, 2018 (januari-september)

 

15 februari 2019

Bokslutskommuniké 2018 (januari-december)