Aktieägarekväll

Se presentationerna från Obducats aktieägarekväll den 19 mars 2018

Spela video

Information om nyemissionen

Teckningstid 27 mars - 20 april 2018

Alla juridiska personer behöver från och med januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna delta i emissionen. Denna kod kallas för LEI (Legal Entity Identifier). Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018.

 Kravet gäller inte om du gör dina värdepappersaffärer på en kapitalförsäkring. Syftet med LEI är att stärka skyddet för den som investerar i marknadsnoterade värdepapper. Behöriga myndigheter, oavsett land, ska kunna spåra och identifiera vilka som är köpare och säljare samt vilka som fattar beslut i en transaktion. Du kan ansöka om ett LEI-nummer hos både utfärdare och förmedlare till exempel Bloomberg eller NordLEI.

För mer information om LEI se Global Legal Entity Identifier Foundations (GLEIF) webbplats som även innehåller en lista på utfärdare eller förmedlare.  https://www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations

På Finansinspektionens webbplats finns även vanliga frågor och svar om LEI-koder. https://fi.se/sv/marknad/rapportering/transaktioner-mifid2-mifir/fragor-och-svar-om-lei-koder/

 

Ett urval av förmedlare på svenska:
NordLei: https://sv.nordlei.org/index
SverigeLEI: https://sverigelei.se/
Arctic: https://www.arctic.com/lei-registrering/se
LEIRegister: https://www.leikod.se/sv