TECKNINGSOPTION 2018:B

Obducats teckningsoption (OBDU TO12B) handlas på Nordic Growth Market (NGM). NGM equity är en reglerad börs som står under Finansinspektionens tillsyn.