TECKNINGSOPTION TO12

Den 12 april 2019 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO12 som emitterades i samband med den Unitemissionen som offentliggjordes i mars 2019. Nyttjandeperioden pågår till och med den 26 april 2019.

Obducats teckningsoption (OBDU TO12B) handlas på Nordic Growth Market (NGM). NGM equity är en reglerad börs som står under Finansinspektionens tillsyn.