Obducat erhåller order avseende ett Quickstep C 200 system från sensorindustrin


Quickstep systemet kommer att vara konfigurerat för ytbeläggning med hög effektivitet och noggrannhet på rektangulära substrat avsedda för tillverkning utav sensorer. Sensorerna skall användas i olika typer av specialanpassade lösningar och mäta parametrar som exempelvis temperatur, luftfuktighet och flöden.

Quickstep systemet är planerat att levereras under fjärde kvartalet 2016.

 

 

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2016 kl. 08.00 CET.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com

Download / Ladda ner
Back / Tillbaka
Go to Top