Bolagsstämmor


 

Extra Bolagsstämma 19 mars 2018 

Tidpunkt för extra stämma: 19 mars 2018 kl.15.00 i Lund

Dokument från stämman:

Extra Bolagsstämma 12 mars 2014

Tidpunkt för extra bolagsstämma: 12 mars 2014 kl. 13.00 i Lund

Dokument från extra bolagsstämman: