Finansiell Kalender

 

 

27 maj 2019

Årsstämma 2019

 

19 juli 2019

Delårsrapport 2, 2019 (januari-juni)

 

25 oktober 2019

Delårsrapport 3, 2019 (januari-september)

 

14 februari 2020

Bokslutskommuniké, 2019 (januari-december)