Finansiell Kalender

 

 

 

27 april 2020

Årsredovisning 2019

 

27 april 2020

Delårsrapport 1, 2020 (januari-mars)

 

25 maj 2020

Årsstämma 2020

 

24 juli 2020

Delårsrapport 2, 2020 (januari-juni)

 

30 oktober 2020

Delårsrapport 3, 2020 (januari-september)

 

19 februari 2021

Bokslutskommuniké, 2020 (januari-december)