Finansiell Kalender

 

10 juni 2020

Årsstämma 2020

 

24 juli 2020

Delårsrapport 2, 2020 (januari-juni)

 

30 oktober 2020

Delårsrapport 3, 2020 (januari-september)

 

19 februari 2021

Bokslutskommuniké, 2020 (januari-december)