Inbjudan till företagspresentation i Obducat

Obducat inbjuder härmed till företagspresentation med anledning av den företrädesemission som bolaget genomför med teckningstid 7 december – 21 december.

Obducat är världsledande inom nanoimprintlitografi (NIL), en position som har stärkts sedan förvärvet av solar-semi. Bolaget har nu fördelen att kunna erbjuda integrerade litografisystem inom fokuserade applikationsområden. Flertalet av de specifika marknader där Obducat ligger långt fram uppvisar en stark tillväxt, vilket ger upphov till förväntningar om stigande intäkter.

FÖRETAGSPRESENTATIONER (beräknad tid 1h)

  • 2016-12-07 16.00 Stockholm: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8.
  • 2016-12-08 16.00 Göteborg: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4.
  • 2016-12-09 16.00 Lund: Gamla Gästmatsalen (Inspira) Medicon Village, Scheelevägen 2.


Anmälan om deltagande skall ske via e-post till cecilia.jureus@remove-this.obducat.remove-this.com.


För mer information, var god kontakta:
Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38