Obducat etablerar dotterbolag i Hong Kong

Obducat etablerar dotterbolag i Hong Kong.

OBDUCAT AB (publ) (”Obducat”), en ledande leverantör av nanolitografiutrustning, har fattat beslut om etablering av ett helägt dotterbolag i Hong Kong för att öka närvaron på de asiatiska marknaderna. Dotterbolaget, Obducat Asia Ltd, kommer att utgöra den regionala huben för Obducats framtida aktiviteter i Asien.

Etableringen i Hong Kong utgör ett led för att uppnå Obducats strategiska mål att bygga upp en stark närvaro på viktiga marknader. Dotterbolagets uppgift blir att driva affärsutvecklingen samt marknadsförings- och säljaktiviteter i regionen, såväl som att bidra med teknikutveckling inom Obducat. En lokal närvaro ger även möjlighet att erbjuda bättre och snabbare service och support till våra kunder. Rekryteringen av ledningspersonal i Hong Kong har inletts.

“Etableringen av en egen lokal organisation sänder ett starkt budskap till våra befintliga såväl som potentiella kunder och samarbetspartners i regionen vilket gynnar vår fortsatta bearbetning av de asiatiska marknaderna” säger Patrik Lundström, VD.  

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2016 kl. 18.30 CET .

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande: 046 10 16 00 eller 0 709 13 12 36

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com