News date menu

Inbjudan till företagspresentation i Obducat

Obducat inbjuder härmed till företagspresentation med anledning av den företrädesemission som bolaget genomför med teckningstid 7 december – 21...

Read more

Obducat in swedish business press

Two articles about Obducat in Swedish business press today.

Read more