News date menu

Obducat undertecknar avsiktsförklaring beträffande bildande av samägt bolag med Asiatisk LED aktör

Obducat undertecknar avsiktsförklaring beträffande bildande av samägt bolag med Asiatisk LED aktör

Read more

Obducat erhåller teckningsåtaganden från styrelse och ledning

Obducat erhåller teckningsåtaganden från styrelse och ledning.

Read more

Obducat etablerar dotterbolag i Hong Kong

Obducat etablerar dotterbolag i Hong Kong.

Read more