Investor Relations

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Bolagets produkter och tjänster riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Aktien är noterad för handel vid NGM Main Regulated Equity.

Pressmeddelanden
Se alla
Aktien
Aktieinformation

Analyst Group publicerar aktieanalys på Obducat.

Läs mer
  • 23 JULI 2021 – Delårsrapport 2, 2021 (januari-juni)

  • 29 OKTOBER 2021 – Delårsrapport 3, 2021 (januari-september)

  • 18 FEBRUARI 2022 – Bokslutskommuniké 2021 (januari-december)

Till kalendern
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
IR-kontakt
IR-kontakt