Investor Relations

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Bolagets produkter och tjänster riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Aktien är noterad för handel vid NGM Main Regulated Equity.

Pressmeddelanden
Se alla
Kort om företaget
OBDUCAT FACT SHEET 2021

Analyst Group publicerar aktieanalys på Obducat.

Läs mer
  • 18 FEBRUARI 2022 – Bokslutskommuniké 2021 (januari-december)

  • 31 MARS 2022 – Årsredovisning, 2021

  • 29 APRIL 2022 – Delårsrapport 1, 2022 (januari-mars)

  • 1 JUNI 2022 – Årsstämma 2022

Till kalendern
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
IR-kontakt
IR-kontakt