Investor Relations

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Bolagets produkter och tjänster riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Aktien är noterad för handel vid NGM Main Regulated Equity.

Pressmeddelanden
Se alla
Kort om företaget
OBDUCAT FACT SHEET 2021

Analyst Group intervjuar Obducats VD Patrik Lundström, publicerad 2023-02-24.

Läs mer
  • 28 APRIL 2023 – Delårsrapport 1, 2023 (jan – mar)

  • 2 JUNI 2023 – Årsstämma 2023

  • 21 JULI 2023 – Delårsrapport 2, 2023 (jan – jun)

  • 3 NOVEMBER 2023 – Delårsrapport 3, 2023 (jan – sep)

  • 16 FEBRUARI 2024 – Bokslutskommuniké, 2023 (jan – dec)

Till kalendern
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
IR-kontakt
IR-kontakt