Investor Relations

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Bolagets produkter och tjänster riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Aktien är noterad för handel vid NGM Main Regulated Equity.

Pressmeddelanden
Se alla
Kort om företaget
OBDUCAT FACT SHEET 2024

Analyst Group intervjuar Obducats VD Patrik Lundström, publicerad 2024-02-26

Läs mer
  • 3 MAJ 2024Delårsrapport 1, 2024 (jan-mar)

  • 3 JUNI – Årsstämma 2024

  • 26 JULI 2024Delårsrapport 2, 2024 (jan-jun)

  • 8 NOVEMBER 2024Delårsrapport 3, 2024 (jan-sept)

  • 14 FEBRUARI 2025 –Bokslutskommuniké 2024 (jan-dec)

Till kalendern
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
IR-kontakt
IR-kontakt