Investor Relations

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Bolagets produkter och tjänster riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Aktien är noterad för handel vid NGM Main Regulated Equity.

Pressmeddelanden
Se alla
Aktien
Aktieinformation

Obducat tillförs cirka 9,1 MSEK via utnyttjande av teckningsoptioner.

Läs mer
  • 30 OKTOBER 2020 – Delårsrapport 3, 2020 (januari-september)

  • 19 FEBRUARI 2021 – Bokslutskommuniké, 2020 (januari-december)

  • 30 APRIL 2021 – Årsredovisning 2020

  • 30 APRIL 2021 – Delårsrapport 1, 2021 (januari-mars)

  • 31 MAJ 2021 – Årsstämma 2021

Till kalendern
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
IR-kontakt
IR-kontakt