Investor Relations

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Bolagets produkter och tjänster riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Aktien är noterad för handel vid NGM Main Regulated Equity.

Pressmeddelanden
Se alla
Kort om företaget
OBDUCAT FACT SHEET 2021

Analyst Group intervjuar Obducats VD Patrik Lundström, publicerad 2022-05-13.

Läs mer
  • 17 FEBRUARI 2023 – Bokslutskommuniké,  2022 (jan – dec)

  • 31 MARS 2023 – Årsredovisning 2022

  • 28 APRIL 2023 – Delårsrapport 1, 2023 (jan – mars)

  • 2 JUNI 2023 – Årsstämma 2023

Till kalendern
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
IR-kontakt
IR-kontakt