Investor Relations

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Bolagets produkter och tjänster riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Aktien är noterad för handel vid NGM Main Regulated Equity.

Pressmeddelanden
Se alla
Kort om företaget
OBDUCAT FACT SHEET 2021

Analyst Group intervjuar Obducats VD Patrik Lundström, publicerad 2023-08-31

Läs mer
  • 16 FEBRUARI 2024 – Bokslutskommuniké, 2023 (jan – dec)
  • 5 APRIL 2024Årsredovisning 2023
  • 3 MAJ 2024Delårsrapport 1, 2024 (jan-mar)

  • 3 JUNI – Årsstämma 2024

Till kalendern
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
IR-kontakt
IR-kontakt