Investor Relations

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Bolagets produkter och tjänster riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Aktien är noterad för handel vid NGM Main Regulated Equity.

Pressmeddelanden
Se alla
Aktien
Aktieinformation

Den 14 september 2020 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO13 A och TO13 B som emitterades i samband med den Unitemissionen som offentliggjordes i oktober 2019. Nyttjandeperioden pågår till och med den 25 september 2020.

Läs mer
Finansiell kalender
  • 30 OKTOBER 2020 – Delårsrapport 3, 2020 (januari-september)

  • 19 FEBRUARI 2021 – Bokslutskommuniké, 2020 (januari-december)

Till kalendern
Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
IR-kontakt
IR-kontakt