Finansiell kommunikation

Finansiell kommunikation

Press releases in english
Prenumerera på våra nyheter

2023

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en asiatisk kund, avseende två QS resist process system. Ordervärdet uppgår till cirka 2 miljoner SEK. QS systemen är konfigurerade för resistbeläggning samt resistframkallning. Systemen kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter där de kommer att användas för FoU arbete dedikerat till forskning, design och utveckling av...
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 3 NIL-system från en kund i Asien. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljon SEK. EITRE 3 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Systemet kommer att användas för FoU-arbete inom utveckling av instrument och andra industri- och konsumentprodukter. EITRE 3 systemet planeras att levereras under det tredje...
Den 9 mars 2023 avslutades nyttjandeperioden för Obducats teckningsoptioner av serie TO15B. Totalt har 7 870 691 teckningsoptioner utnyttjats för teckning av lika många stamaktier av serie B i Obducat. Därmed har cirka 92,6% av utestående teckningsoptioner utnyttjats för teckning av nya aktier. Teckningskursen uppgick till 0,79 SEK per aktie, vilket innebär att Obducat tillförs cirka 6,2 MSEK. Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till totalt...
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 3 NIL-system från en kund i Europa. Ordervärdet uppgår till cirka 1,2 miljoner SEK. EITRE 3 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Systemet är ämnat för FoU arbete inom utveckling av avancerade material och komponenter som skall användas inom applikationer såsom energi och hälsovård...
Den 27 februari 2023 inleds nyttjandeperioden av OBDUCAT AB:s (publ) teckningsoptioner av serie TO15B. Teckningskursen är fastställd till 0,79 SEK per aktie. Nyttjandeperioden pågår till och med den 9 mars 2023. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 27 februari – 9 mars 2023, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 30 januari – 17 februari 2023...
Den 19 maj 2022 beslutade styrelsen för Obducat AB (publ) om förlängning av det lån som upptogs 2021 i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital. Det lånebelopp som förlängdes uppgick till 8,4 MSEK. Styrelsen beslutade samtidigt att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, genomföra en emission av totalt 8 500 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna är upptagna till handel vid NGM under symbolen OBDU TO15B. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie...
• Obducat prognosticerar en omsättning överstigande 100 MSEK för 2023 samt ett positivt resultat. Fjärde kvartalet1 oktober – 31 december 2022• Intäkterna uppgick till 16,3 MSEK (13,1)• Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK (-3,3)• Resultat före skatt uppgick till -1,3 MSEK (-3,6)• Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,05)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,7 MSEK (-3,9)• Orderingången uppgick till 10,5 MSEK (22,0) Helåret1 januari...
OBDUCAT AB (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har tecknat ett avtal relaterat till produktionsservice som omfattar leveranser under de kommande tre åren. Kontraktet är en fortsättning på det utvärderingsprojekt som kommunicerades i januari 2020 och den pilotorder som kommunicerades i juli 2022. Kunden är ett europeiskt företag verksamt inom fotosensorteknik. Kontraktet avser kontinuerliga leveranser av...
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende leverans av ett SINDRE 400 Integra NIL-system från en kund i Asien. Ordervärdet uppgår till cirka 14,5 miljoner SEK. SINDRE 400 Integra systemet är konfigurerat med de senaste teknologierna Obducat har presenterat inklusive integrerad anti-stick beläggning av IPS:en samt även inline resistdispensering för IPS:en. SINDRE...
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 6 NIL-system från en kund i Asien. Ordervärdet uppgår till cirka 4,5 miljoner SEK. EITRE 6 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Ytterligare information kan inte avslöjas vid denna tidpunkt. EITRE 6 systemet planeras att levereras under det tredje kvartalet i år. För mer information, var god...