Finansiell kommunikation

Finansiell kommunikation

Press releases in english
Prenumerera på våra nyheter

2022

Tredje kvartalet1 juli – 30 september 2022• Intäkterna uppgick till 8,7 MSEK (6,1)• Rörelseresultatet uppgick till -5,3 MSEK (-6,8)• Resultat före skatt uppgick till -4,1 MSEK (-6,6)• Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,08)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -1,7 MSEK (-0,9)• Orderingången uppgick till 25,1 MSEK (9,1) Delårsperioden1 januari – 30 september 2022• Intäkterna uppgick till 42,2 MSEK (19,0)• Rörelseresultatet uppgick till...
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande världsledande kund aktiv inom tillverkning av MEMS komponenter, avseende ett fullt automatiserat Microcluster process system. Ordervärdet uppgår till cirka 7,4 miljoner SEK. Det fullt automatiserade Microcluster systemet kommer att användas vid tillverkningen av olika typer av MEMS komponenter. Ytterligare information kan inte avslöjas...
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande kund i Europa, för leverans av ett QS våt process system. Ordervärdet uppgår till cirka 3 miljoner SEK. Kunden är aktiv inom tillverkning av fotoniska komponenter. QS systemet kommer att konfigureras för att utföra våtkemiska processer i samband med produktion av fotoniska komponenter. Ytterligare information kan inte avslöjas...
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 6 NIL-system från ett asiatiskt företag som tillverkar halvledare komponenter. Ordervärdet uppgår till cirka 2,8 miljoner SEK. EITRE 6 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter. Ytterligare information kan inte avslöjas vid denna tidpunkt. EITRE 6 systemet planeras att levereras under det första...
Styrelsen för Obducat AB (publ) (”Obducat” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av upptagande till handel av teckningsoptioner av serie 2022/2023. Teckningsoptionerna har getts ut som en del av Bolagets finansieringslösning med Modelio Equity samt vederlagsfritt till Bolagets aktieägare med avstämningsdag 9 juni 2022. För mer information om finansieringslösningen med Modelio Equity och emissionen av teckningsoptioner, se Bolagets pressmeddelande den 19 maj 2022. Prospektet...
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order avseende ett EITRE 8 NIL-system från en existerande asiatisk kund som sedan ett flertal år tillbaka använder Obducats NIL system för tillverkning av fotoniska komponenter. Ordervärdet uppgår till cirka 7 miljoner SEK. EITRE 8 systemet kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter, i vilket kontinuerlig tillverkning av fotoniska...
Andra kvartalet Intäkterna uppgick till 10,9 MSEK (4,7) Rörelseresultatet uppgick till -5,4 MSEK (-7,0) Resultat före skatt uppgick till -3,4 MSEK (-7,9) Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,08) Kassaflöde efter investeringar uppgick till Delårsperioden Intäkterna uppgick till 33,6 MSEK (12,9) Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-12,5) Resultat före skatt uppgick till -0,3 MSEK (-12,1) Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,11) Kassaflöde efter investeringar uppgick till Orderingången...
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en kund i Europa avseende ett fullt automatiserat och kundanpassat våt process system. Ordervärdet uppgår till cirka 16 miljoner SEK. Ordervärdet kommer att ingå i det andra kvartalets orderingång 2022. Systemet kommer att installeras i en befintlig halvledarfabrik och kommer att användas för en kombinerad våtprocess- och substrattest...
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en pilotorder relaterad till det utvärderingsprojekt som kommunicerades i januari 2020. Kunden är ett europeiskt bolag aktivt inom fotosensor teknologier. Pilotordern avser produktion av en större volym optiska komponenter. Ordervärdet uppgår till cirka 2,6 MSEK. Ordern avser produktion av en större volym optiska komponenter och Obducat kommer...
OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en världsledande kund inom halvledarindustrin avseende ett fullt automatiserat Microcluster Track våt process system. Ordervärdet uppgår till cirka 7,1 miljoner SEK. Det fullt automatiserade Microcluster Track systemet kommer att användas för utförande av rengöringsprocesser vid processning av SiC-substrat (kiselkarbid). Ytterligare information...