Aktie information

Obducats aktie samt preferensaktie handlas på Nordic Growth Market (NGM). NGM equity är en reglerad börs som står under Finansinspektionens tillsyn.

  • För mer detaljerad handelsinformation om aktien vänligen besök OBDU B hos NGM