Bolagsstyrning

Obducat AB (publ) är ett svenskt bolag vars aktie är listad på NGM Equity. Obducat tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Obducat styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning, vilket innebär att bolagsordningen är ett centralt dokument. Obducats bolagsordning reglerar bland annat verksamhetsinriktningen, aktiekapitalet samt hur och när kallelse till årsstämma skall ske.