Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Styrelse & ledningsgrupp

Enligt bolagsordningen ska styrelsen ha lägst tre och högst tolv ledamöter med högst två suppleanter. Vid årsstämman den 2 juni 2023 beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Henri Bergstrand

Befattning: Styrelseordförande sedan juni 2021.

Födelseår:
1952
Utbildning: Civilekonom, maskiningenjör och reservofficer/kapten/kustjägare.

Henri Bergstrand, ordinarie ledamot i Obducat AB sedan 2019, är en av Obducats två grundare. Henri Bergstrand har tidigare varit arbetande styrelseordförande i Obducat under åren 2004-2016 (dessförinnan arbetande styrelseordförande 1996- 2001, arbetande ledamot 2002-2004, t.f. VD under 2001 samt anställd i bolaget som arbetande styrelseledamot 1996-2016).

Henri Bergstrand är en av grundarna av Obducat AB har en stor kunskap och erfarenhet avseende Obducats verksamhet, inom både utveckling- marknad- och teknikområden, och därmed stor insikt om bolagets strategiska läge  utvecklings- och affärs möjligheter.

Henri Bergstrand har under mer än 40 års tid, parallellt med eget företagande, anlitats av ett flertal börsnoterade och andra bolag, och innehar därmed en omfattande och gedigen bakgrund och erfarenhet inom styrelsearbete med lång börserfarenhet, företagsutveckling, finansiering produktion och entreprenörskap.

Övriga uppdrag: Henri Bergstrand innehar styrelseuppdrag i European Nano Invest AB (ordf.), European Nano Invest Hong Kong Ltd, Nano Bio Chip Sweden AB(Ordf.) samt i egna bolag såsom inom ramen för Eds Bruk AB gruppen (Ordf.).

Henri Bergstrand är att ej betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget, bolagets ledning eller större aktieägare i Obducat.

Magnus Breidne

Befattning: Styrelseledamot sedan juni 2021.

Födelseår:
1952
Utbildning: Tekn Dr i fysik Kungliga Tekniska Högskolan, 1981.

Magnus Breidne, tidigare styrelseledamot i Obducat AB 2018-2020. Var från 2011 anställd på Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), som projektchef fram till 2017 och därefter fram till oktober 2019 ansvarig för IVAs internationella verksamhet. Dessförinnan var Magnus Sveriges forskningsråd (teknisk attaché) i Peking under 7 år (2004-2010).

Han har varit VD för Institutet för optisk forskning, styrelseordförande för Ignis A/S (norskt IT-bolag noterat på Oslo-börsen), suttit i styrelsen för en rad nordiska start-ups och varit VD för ett danskt komponentföretag i IT-branschen med stor del av försäljningen inriktad på den Kinesiska marknaden. Han är utnämnd till Fellow av European Optical Society och av SPIE-the international society for optics and photonics. Ordförande PhotonicSweden 2012-2020.

Övriga uppdrag: Inga

Magnus Breidne är att betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare i Obducat.

Elna Lembrér Åström

Befattning: Styrelseledamot sedan juni 2023.

Födelseår: 1961
Utbildning: Civilekonom

Verksam som företagsekonomisk rådgivare, VD och styrelseordförande i eget bolag. CFO i Pila Pharma AB, Tidigare revisor hos Peters & CO och Arthur Andersen (partner) och Deloitte (partner) Tidigare revisor i de noterade bolagen Atea (Sverige), Lundbeck (Sverige), Obducat, RhoVac, Saniona, Saxlund och Starvault. Styrelseledamot i Godsinlösen Nordic AB, GIAB och Sten K Johnsons stiftelse samt insamlingsstiftelsen Framtidens Natur och Kulturarv, Styrelsesuppleant i LEL Revision AB. Utbildad hos styrelseakademin.

Elna Lembrér Åström är att  betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget, bolagets ledning eller större aktieägare i Obducat.

Lars Montelius

Befattning: Styrelseledamot sedan juni 2021.

Födelseår: 1957
Utbildning: Tekn Dr i fysik Kungliga Tekniska Högskolan, 1981.

Lars Montelius, styrelseledamot i Obducat AB 1999-2014, är Professor Emeritus vid Lunds Universitet, Hedersdoktor vid Tartu University, Estland och var under åren 1987-2014 verksam vid NanoLund och fysiska institutionen vid Lunds Universitet. Lars Montelius var Direktör för Öresundsuniversitetet och Öresund Science Region under åren 2008-2012 och är sedan 2014 verksam som Generaldirektör för INL, the International Iberian Nanotechnology Laboratory, en mellanstatlig forskningsorganisation med säte i Braga, Portugal.

Lars Montelius är vidare Past President i IUVSTA (The International Union for Vacuum Science, Technique and Applications) samt Work Group Chair inom EuMat, the European Technology Platform for Materials.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och grundare av Compacta AB, styrelseledamot och en av grundarna av European Nano Invest AB, Styrelsesuppleant och grundare av Embedded Nano AB, Styrelseordf, VD och grundare av SciMont AB samt grundare av Watersprint AB och Cellevate AB.

Lars Montelius är att betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget och bolagets ledning men ej i relation till större aktieägare i Obducat.

Håkan Petersson

Befattning: Styrelseledamot sedan juni 2021.

Födelseår: 1965
Utbildning: Högskoleingenjör, Lunds Tekniska Högskola.

Håkan Petersson, bosatt i Lund, har arbetat med utveckling av elektronikprodukter som mekanikingenjör i 25 år. Han har varit med och tagit över 10 telefonprojekt från koncept till massproduktion i Kina för Sony Ericsson och Sony. Senaste 7 åren har han arbetat som konsult på Sigma Connectivity i Lund. Där har han varit med och ”in-house” konstruerat produkter åt både startup-företag och avancerade konceptprodukter åt Silicon Valley-företag. Håkan har varit aktieägare i Obducat sedan 1997 och har varit engagerad i Obducats valberedning i 4 år.

Övriga uppdrag: Inga

Håkan Peterson är att betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare i Obducat.

Björn Segerblom

Befattning: Styrelseledamot sedan juni 2021.

Födelseår: 1940
Utbildning: Civilingenjör Kemi, Chalmers Tekniska Högskola.

Björn Segerblom, tidigare styrelseledamot i Obducat AB 2016 samt styrelseordförande 2017, har lång erfarenhet från ledande befattningar i schweiziska SGS Societe General de Surveillance, Nordstjernan, Nitro Nobel Group och Bofors Nobel. Dessutom många år som Overseas Representative i Europa för
Hong Kong Science & Technology Parks Corporation. Björn är permanent bosatt i Hongkong, tidigare också bosatt i Japan, Filippinerna och Schweiz.

Övriga uppdrag: Ordförande i INL International Business Advisory Board samt INL Representative i Hong Kong, styrelseledamot i Hexicon Korea, Sydkorea,  hedersordförande i Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden samt ordförande i dess valberedning.

Björn Segerblom är att betrakta som oberoende styrelseledamot i relation till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare i Obducat.

Koncernens ledningsgrupp

Patrik Lundström

Befattning: Styrelseledamot och Koncernchef/VD sedan juni 2021.

Födelseår: 1970
Utbildning: Ekonomie magister.

Patrik Lundström, arbetande styrelseordförande och Koncernchef i Obducat AB sedan 2018. Verkställande Direktör i Obducat AB från 2011-2018 och dessförinnan 2002-2009 samt tidigare Marknadschef i Obducat AB och ett av dess dåvarande dotterbolag under åren 2000-2002.

Patrik Lundström har en god branschkunskap och erfarenhet avseende Obducats verksamhet, inom både marknads- och teknikområdena, och därmed om bolagets strategiska läge och framtida utvecklingsmöjligheter. Patrik Lundström var Marknadschef vid Metget AB, aktiva inom RFID industrin, 1998-2000. Dessförinnan hade Patrik Lundström mångårig erfarenhet som ansvarig för litografiprocess avdelning inom elektronikproduktionsbolag.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i European Nano Invest Ltd, IT Development AB och Hong Kong Chamber of Commerce in Sweden – South.

André Bergstrand

Befattning: CFO

Födelseår: 1983
Utbildning: BA (Hons) i International Business with Finance and Spanish, European Business School London, Regent’s University. MSc Business and Economics, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Anställd i Koncernen sedan 2016. Erfarenhet inom företagsutveckling samt finansiell planering och analys från Rexam PLC. Ekonomi, finansiell analys och finansiering inom European Nano Invest AB, Ekonomichef för Eds Bruk-gruppen. Suppleant sedan 2009 och Ordinarie ledamot i Obducat ABs styrelse från 2010 t.o.m. februari 2016.

Kristian Thulin

Befattning: Vice President Business Development samt Marketing & Sales

Födelseår: 1974
Utbildning: Gymnasietekniker, DIHM examen i Affärskommunikation.

Anställd i Koncernen sedan 2014. Kristian har arbetat internationellt med High-tech produkter i mer än 20 år inom ledande befattningar som VD, Vice VD Produktion, Forskning & Produktutveckling, Inköp, Affärsutveckling och Försäljning.

Läs vidare

Tillbaka till bolagsstyrning

Klicka här