Finansiell kommunikation

Finansiell kommunikation

Finansiell kalender

  • 28 APRIL 2023 Delårsrapport 1, 2023 (jan-mar)

  • 2 JUNI 2023 Årsstämma 2023

  • 21 JULI 2023 Delårsrapport 2, 2023 (jan-jun)

  • 3 NOVEMBER 2023 Delårsrapport 3, 2023 (jan-sep)

  • 16 FEBRUARI 2024 Bokslutskommuniké, 2023 (jan-dec)

Läs vidare

Pressmeddelanden
Se pressmeddelande
Finansiella rapporter
Se rapporterna
IR-kontakt
Läs mer