Finansiell kommunikation

Finansiell kommunikation

Finansiell kalender

  • 18 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021 (januari-december)

  • 31 mars 2022 Årsredovisning 2021

  • 29 april 2022 Delårsrapport 1, 2022 (januari-mars)

  • 1 juni 2022 Årsstämma 2022

Läs vidare

Pressmeddelanden
Se pressmeddelande
Finansiella rapporter
Se rapporterna
IR-kontakt
Läs mer