Finansiell kommunikation

Finansiell kommunikation

Finansiell kalender

  • 19 februari 2021 Bokslutskommuniké, 2020 (januari-december)

  • 30 april 2021 Årsredovisning 2020

  • 30 april 2021 Delårsrapport 1, 2021 (januari-mars)

  • 31 maj 2021 Årsstämma 2021

  • 23 juli 2021 Delårsrapport 2, 2021 (januari-juni)

  • 29 oktober 2021 Delårsrapport 3, 2021 (januari-september)

  • 18 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021 (januari-december)

Läs vidare

Pressmeddelanden
Se pressmeddelande
Finansiella rapporter
Se rapporterna
IR-kontakt
Läs mer