Finansiell kommunikation

Finansiell kommunikation

Finansiell kalender

  • 26 JULI 2024 Delårsrapport 2, 2024 (jan-jun)
  • 8 NOVEMBER 2024 Delårsrapport 3, 2024 (jan-sept)
  • 14 FEBRUARI 2025 Bokslutskommuniké 2024 (jan-dec)

Läs vidare

Pressmeddelanden
Se pressmeddelande
Finansiella rapporter
Se rapporterna
IR-kontakt
Läs mer