Finansiell kommunikation

Finansiell kommunikation

Finansiell kalender

  • 23 juli 2021 Delårsrapport 2, 2021 (januari-juni)

  • 29 oktober 2021 Delårsrapport 3, 2021 (januari-september)

  • 18 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021 (januari-december)

Läs vidare

Pressmeddelanden
Se pressmeddelande
Finansiella rapporter
Se rapporterna
IR-kontakt
Läs mer