Finansiell kommunikation

Finansiell kommunikation

Finansiell kalender

  • 30 oktober 2020 Delårsrapport 3, 2020 (januari-september)

  • 19 februari 2021 Bokslutskommuniké, 2020 (januari-december)

  • 30 april 2021 Årsredovisning 2020

  • 30 april 2021 Delårsrapport 1, 2021 (januari-mars)

  • 31 maj 2021 Årsstämma 2021

Läs vidare

Pressmeddelanden
Se pressmeddelande
Finansiella rapporter
Se rapporterna
IR-kontakt
Läs mer