Finansiell kommunikation

Finansiell kommunikation

Finansiell kalender

  • 17 FEBRUARI 2023 Bokslutskommuniké, 2022 (jan – dec)

  • 31 MARS 2023 Årsredovisning 2022

  • 28 APRIL 2023 Delårsrapport 1, 2023 (jan-mar)

  • 2 JUNI 2023 Årsstämma 2023

Läs vidare

Pressmeddelanden
Se pressmeddelande
Finansiella rapporter
Se rapporterna
IR-kontakt
Läs mer