Finansiell kommunikation

Finansiell kalender

  • 30 oktober 2020 Delårsrapport 3, 2020 (januari-september)

  • 19 februari 2021 Bokslutskommuniké, 2020 (januari-december)

Läs vidare

Pressmeddelanden
Se pressmeddelande
Finansiella rapporter
Se rapporterna
IR-kontakt
Läs mer