Aktien

Prospekt

Prospekt avseende upptagande till handel av teckningsoptioner i Obducat AB (publ) September 2022

Ladda ner prospekt

Prospekt avseende upptagande till handel av teckningsoptioner i Obducat AB (publ) Augusti 2021

Ladda ner prospekt

Prospekt avseende Företrädesemission samt Utbyteserbjudande 3 – 17 december 2019

Ladda ner prospekt

Prospekt avseende upptagande till handel av B-aktier Juli 2018

Ladda ner prospekt

Prospekt avseende företrädesemission Mars – April 2018

Ladda ner prospekt
Ladda ner tillägg till prospekt


Prospekt avseende företrädesemission Dec 2016

Ladda ner prospekt
Ladda ner tillägg till prospekt


Prospekt avseende riktad-och företrädesemission Dec 2015 – Jan 2016

Ladda ner prospekt
Ladda ner tillägg till prospekt


Prospekt avseende företrädesemission Mars – April 2014

Ladda ner prospekt

Läs vidare

Aktien
Aktieinformation
Extern analys
Se extern analys
Finansiell kalender
Till kalendern