Antalet aktier och röster i Obducat har förändrats på grund av utnyttjande av teckningsoptioner 2009/2011:B.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 8.669.761 aktier i bolaget, varav 244.522 A-aktier och 8.425.239 B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 10.870.459 röster.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2011, klockan 07:30.

 

För mer information, var god kontakta:

 

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

 

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.Läs mer på www.obducat.com