Antalet aktier och röster i Obducat har förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen.

Idag, sista handelsdagen i månaden, finns totalt 18.410.092 aktier i bolaget, varav 1.532.547 A-aktier och 16.877.545 B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 32.203.015 röster.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober  2011, klockan 17:05.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundstöm, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com