Vid extra bolagsstämma den 26 maj 2011 fattades beslut i enlighet med de förslag som tidigare offentliggjorts.

Således beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission med (i) företrädesrätt för aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna 2009/2012 och konvertibelinnehavarna 2011/2014, (ii) kvittningsrätt för konvertibelinnehavarna 2011/2014 samt (iii) kvittningsrätt för European Nano Invest AB. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 3 juni 2011 och teckning av units ska ske under tiden 7-21 juni 2011. Styrelsens beslut om fastställande av vissa villkor i nyemissionen har offentliggjorts genom ett pressmeddelande den 26 maj 2011. Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före teckningstidens början.

Bolagsstämman beslöt även, i enlighet med styrelsens förslag och med anledning av ovan nämnda nyemission, om ändring av bolagsordningens aktiekapitalgränser och gränserna för antalet aktier.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2011, klockan 14:30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.Läs mer på www.obducat.com