Styrelsen för Obducat AB (publ) har beslutat om en förlängning av teckningstiden i den nyemission av så kallade units som beslutades av extra bolagsstämman den 19 mars 2018.

Teckningstiden förlängs med sju dagar vilket innebär att sista dagen i teckningsperioden kommer att vara den 20 april 2018.

Tiden för handel med uniträtter förlängs i motsvarande mån vilket innebär att sista dagen för handel med uniträtter kommer att vara den 18 april 2018.

Anledningen till förlängningen är att rutinerna hos vissa förvaltare försvårat förvaltarregistrerade aktieägares möjligheter att teckna units innan utgången av den initialt beslutade teckningstiden.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 19:15 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande:  046-10 16 00 eller +852 6071 2250 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.