Obducat AB (OBDU B) har som tidigare meddelats genomfört en företrädesemission av preferensaktier. Första dag för handel i Obducats preferensaktie av serie B (OBDU PREF B) blir den 25 januari 2017.

Information om värdepapper:

Listningsnamn: Obducat PREF B

Kortnamn: OBDU PREF B

ISIN-kod: SE0009357536

Första handelsdag: 2017-01-25

Sista handelsdag: Meddelas i separat pressmeddelande

Instrument-ID: 3KNF

Antal instrument: 16653810