Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats på grund av dels den nyemission av aktier och teckningsoptioner som ges ut inom ramen för så kallade units som beslutades av extra bolagsstämma den 19 mars 2018, dels konvertering av del av de konvertibler som har utgetts till European High Growth Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment Group. Genom unitemissionen har antalet stamaktier av serie A i bolaget ökat med 1 391 976. Genom utbyte av konvertibler under maj 2018 har antalet stamaktier av serie B i bolaget ökat med 701 448.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 53 349 974 aktier i bolaget, varav 2 320 133 A-aktier, 33 713 848 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 80 190 746 röster.

Uppgifterna avseende antal aktier och röster omfattar inte de stamaktier av serie B som ges ut inom ramen för Obducats emission av units som beslutades av extra bolagsstämma den 19 mars 2018, då omvandlingen från BTU till aktie ännu inte färdigställts i Euroclears system.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 19:45 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.