Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats på grund av konvertering av del av de konvertibler som har utgetts till European High Growth Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment Group. Genom utbyte av konvertibler under mars 2018 har antalet stamaktier av serie B i bolaget ökat med 400 000.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 49 774 145 aktier i bolaget, varav 928 157 A-aktier, 31 529 995 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 64 087 133 röster.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 18:00 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande:  046-10 16 00 eller +852 6071 2250 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.