Antalet aktier och röster i Obducat Aktiebolag (publ) har förändrats på grund av dels en riktad emission av nya B-aktier till Blue Ocean Investment Group ("Blue Ocean"), dels konvertering av del av de konvertibler som har utgetts till Blue Ocean. Genom den riktade nyemissionen och konverteringen ökade antalet stamaktier av serie B samt antalet röster med totalt 350 876.

För mer information om ovanstående, se Obducats pressmeddelanden den 27 oktober 2017 respektive den 1 december 2017.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 47 749 145 aktier i bolaget, varav 928 157 A-aktier, 29 504 995 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 62 062 133 röster. 

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 08:00 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande:  046-10 16 00 eller +852 6071 2250 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.