Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 47 398 269 aktier i bolaget, varav 928 157 A-aktier,
29 154 119 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 61 711 257 röster.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 08:00 CET.