Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats på grund av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO15B. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna har antalet stamaktier av serie B i bolaget ökat med 7 870 691.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 160 155 062 aktier i bolaget, varav
3 990 152 stamaktier av serie A, 154 037 733 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 196 066 565 röster.