Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats med anledning av nyemissionen till Munkekullen 5 Förvaltning AB. Antalet stamaktier av serie B ökade därigenom med 1 603 849. För mer information, se Obducats pressmeddelande den 31 augusti 2020.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns därmed totalt 134 922 020 aktier i bolaget, varav 3 983 954 stamaktier av serie A, 128 810 889 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 170 777 741 röster.

 

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 18:30 CET.
 

För mer information, var god kontakta:
Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38
André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Om Obducat AB (publ)
Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity.. Läs mer på www.obducat.com.