Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats med anledning av den riktade nyemission som genomfördes i anslutning till bolagets återköp av preferensaktier.

Genom registrering av ytterligare aktier i emissionen har antalet stamaktier av serie B i bolaget ökat med 38 479.

Den sista handelsdagen i april, finns totalt 148 506 987 aktier i bolaget, varav 3 983 954 stamaktier av serie A, 127 207 040 stamaktier av serie B, 662 175 preferensaktier av serie A och 16 653 818 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 190 322 148 röster.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2020 kl. 22:30 CEST.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.