Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats med anledning av bolagets företrädesemission av units och den riktade nyemission som genomfördes i anslutning till bolagets återköp av preferensaktier, i enlighet med beslut av extra bolagsstämma den 25 november 2019.

Genom emissionerna har antalet stamaktier av serie A och serie B ökat med 1 141 830 respektive
42 033 502.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 148 468 508 aktier i bolaget, varav 3 983 954 stamaktier av serie A, 127 168 561 stamaktier av serie B, 662 175 preferensaktier av serie A och 16 653 818 preferensaktier av serie B[1]. Aktierna berättigar till sammanlagt 190 283 669 röster.

 

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 18:30 CET.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.

 

[1] De 662.160 preferensaktier av serie A och 14.504.057 preferensaktier av serie B som återköpts av bolaget hålls i eget förvar och skall makuleras förutsatt att kommande årsstämma så beslutar.