Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats på grund av utnyttjande av de teckningsoptioner som har utgetts till European High Growth Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment Group. Genom utnyttjande av teckningsoptioner under april 2019 har antalet stamaktier av serie B i bolaget ökat med 2 250 000.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 98 305 125 aktier i bolaget, varav 2 320 133 A-aktier, 78 668 999 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 125 145 897 röster.

I ovan sammanställning ingår ej de aktier som tillkommer genom teckningsoptionsutnyttjanden som pressmeddelades tidigare idag – de aktierna kommer att registreras först i maj månad.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 18:00 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.