Obducat meddelade igår att bokslutskommunikén för perioden januari till december 2011 kommer att publiceras den 2 mars 2012. Korrekt datum för publiceringen är emellertid den 29 februari 2012.

Antalet aktier och röster i Obducat (OBDU B) har förändrats på grund av slutlig registrering av den  nyemission som beslutades av extra bolagsstämma den 26 maj 2011. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 18.698.317 aktier i bolaget, varav 1.532.547 A-aktier och 17.165.770 B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 32.491.240 röster.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2012, klockan 12:45.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com