Obducat meddelar härmed att delårsrapporten för perioden januari till september 2011 kommer att publiceras den 18 november 2011 istället för som tidigare meddelat den 21 oktober 2011.

Skälet till den senarelagda publiceringen att Obducat är ålagd att avge en, av revisorer, granskad delårsrapport för perioden januari-september 2011. Mot bakgrund av den nyligen avslutade rekonstruktionen i dotterbolaget Obducat Technologies AB, har det tidigare upplagda schemat för redovisning av finansiella rapporter därför visat sig alltför snävt.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2011, klockan 10:35.

 

För mer information, var god kontakta:

 

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com