Obducat meddelar härmed att bokslutskommunikén för perioden januari till december 2011 kommer att publiceras den 2 mars 2012 istället för som tidigare meddelat den 10 februari 2012.

Skälet till den senarelagda publiceringen är att Obducat AB (publ) för närvarande befinner sig under företagsrekonstruktion och mot bakgrund av det har det tidigare upplagda schemat för redovisning av finansiella rapporter därför visat sig alltför snävt. Bolagets målsättning med senareläggningen av rapporttillfället är att kunna sammanställa en bättre och mer fullständigt situationsbeskrivning för bolaget i bokslutskommunikén.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2012, klockan 11:05.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com