Antalet aktier och röster i Obducat (OBDU B) har förändrats till följd av begäran av omstämpling från European Nano Invest AB av A-aktier till B-aktier. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 18.704.179 aktier i bolaget, varav 646.247 A-aktier och 18.057.932 B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 24.520.402 röster.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2012, klockan 12:45.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com