European High Growth Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment Group ("Blue Ocean") har påkallat konvertering av det konvertibellån som är utestående i enlighet med den finansieringslösning som Obducat offentliggjorde i ett pressmeddelande den 27 oktober 2017. 

Konverteringen avser hela det utestående konvertibellånet, motsvarande 6 000 000 kronor. Bolaget har i samband därmed valt att återbetala 1 200 000 kronor av konvertibellånet kontant, istället för att ge ut nya aktier. I enlighet med avtalet uppgår återbetalningslikviden till cirka 1,6 miljoner kronor.

Obducat har vidare informerats om att Blue Ocean har överlåtit de 7 859 074 nya B-aktier som ges ut genom konverteringen till en investerargrupp bestående av ett tjugotal investerare, i en transaktion som genomförts utanför börsen.   

Efter ovanstående transaktioner innehar Blue Ocean inte längre några konvertibler i Obducat. Obducat har tidigare meddelat – i bokslutskommunikén som publicerades den 15 februari 2019 – att bolaget har pausat utnyttjandet av den avtalade finansieringslösningen med Blue Ocean.

Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 17 mars 2019 kl. 20:00 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.