Extra bolagsstämma i Obducat AB (publ) avhölls den 30 december 2015.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 5.013.714 nya aktier, varav 154.694 nya A-aktier och 4.859.020 nya B-aktier.

Rätt att teckna nya aktier tillkommer med företrädesrätt bolagets aktieägare, varvid fem A-aktier berättigar till teckning av en ny A-aktie och fem B-aktier berättigar till teckning av en ny B-aktie.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 11 januari 2016 och teckning av nya aktier ska ske under tiden 13 januari – 2 februari 2016.

Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

 

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2015 klockan 11.30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.  Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com