Obducat Technologies AB, dotterbolag till OBDUCAT AB (publ), en ledande leverantör av litografilösningar baserad på nanoimprint lithography (NIL), har blivit inbjuden att delta i ett projekt med titeln "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala".

Projektet har godkänts av Kunskapsstiftelsen (KK-stiftelsen) som finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor med syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft. Kunskapsstiftelsen tillhandahåller finansiering när aktiviteter utförs i samarbete mellan akademisk personal och affärspartners. Syftet är att bygga internationellt konkurrenskraftiga, integrerade forsknings- och utbildningsmiljöer.

Bioelektronik är ett tvärvetenskapligt forskningsområde under snabb utveckling, som syftar till att integrera biomaterial och elektroniska element i funktionella enheter. Integreringen av olika biomaterial, t.ex. proteiner, organeller och levande celler, med elektroniska element, möjliggör utveckling av bioelektroniska hybrid system som kan fungera som biosensorer, bioelektroniska kretsar och biologiska strömkällor.

Nuvarande bioelektroniska anordningar baserade på nanostrukturerade elektroder kan inte produceras på ett ändamålsenligt, lättskalbart och reproducerbart sätt, eftersom befintlig industriell teknik för nanofabrikation sällan används i forskningslaboratorier och industriell exponering för biomaterialbaserade komponenter är begränsad. I detta projektet kommer nanoimprintlitografi (NIL) att användas såsom en skalbar industriell litografiteknik som reproducerbart och kostnadseffektivt kan realisera strukturer i nano- och mikro storlek.

Målet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem. 

Projektet är ett samarbete mellan Malmö Universitet, Kemet Electronics AB och Obducat Technologies AB.

Obducat Technologies AB kommer att fokusera på bio-modifiering av nano- och mikrostrukturerade elektroder och tekniköverföringen till massproduktion med hjälp av NIL.

Projektet ska löpa över 3 år med en total budget på 5,9 MSEK.

Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018 kl. 16:00 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller +852 6071 2250 

Om Malmö Universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer. Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Läs mer på www.mah.se.  

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.

Om KEMET Electronics Corporation

Kemet Electronics är en ledande global leverantör av elektroniska komponenter. Kemet erbjuder kunderna det bredaste utbudet av kondensatorteknologi på marknaden, tillsammans med ett växande utbud av elektromekaniska apparater, elektromagnetiska kompatibilitetslösningar och superkondensatorer. Läs mer på www.kemet.com