(NGM:OBDU B) OBDUCAT, ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi och elektronstrålelitografi, har informerats av ENI AB:s deltagande i den pågående konvertibelemissionen.
European Nano Invest AB har meddelat Obducat AB:s (publ) styrelse att bindande teckningsanmälan om 1,5 MSEK har inlämnats. ENI har pågående finansieringsdiskussioner för att möjliggöra ytterligare teckning i konvertibelemissionen om 3,5 MSEK d.v.s. totalt 5 MSEK.     

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2011, klockan 08:45.


För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38
Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45


Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com