OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit första ordern från ett ledande europeiskt bolag inom flyg-, försvars- och rymdindustrin, för leverans av två QS system. Ordervärdet uppgår till cirka 1,8 miljoner SEK och systemen kommer att levereras under första kvartalet 2020.

De två QS systemen är anpassade för att utföra ytbeläggning respektive framkallningsprocesser. Systemen kommer att användas vid utveckling av bland annat optiska komponenter. Till följd av konfidentialitetskrav kan ytterligare information inte lämnas.

"Det är mycket glädjande att vi erhållit denna initiala order från just detta bolag, ordern är strategiskt viktig och är samtidigt ett kvitto på vår teknikhöjd som en världsledande aktör i vår bransch", säger Styrelseordförande Patrik Lundström.

 

För mer information, var god kontakta:
Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38
André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.