OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en asiatisk kund, avseende två QS resist process system. Ordervärdet uppgår till cirka 2 miljoner SEK.

QS systemen är konfigurerade för resistbeläggning samt resistframkallning. Systemen kommer att installeras i kundens renrumsfaciliteter där de kommer att användas för FoU arbete dedikerat till forskning, design och utveckling av vetenskapliga och industriella instrument.

Systemen kommer att levereras under det tredje kvartalet 2023.