OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande europeisk kund, avseende två semi-automatiska QS system. Ordervärdet uppgår till cirka 2,3 miljoner SEK.

QS systemen är konfigurerade för att användas vid tillverkning av optiska komponenter. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.

Systemen kommer att levereras under det fjärde kvartalet 2023.