OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en europeisk kund, avseende ett QS WET 300 system. Ordervärdet uppgår till cirka 2,7 miljoner SEK.

QS WET 300 systemet är konfigurerat för att utföra rengöringsprocesser. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.

Systemet är planerat att levereras under det andra kvartalet 2024.