OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en existerande europeisk kund, avseende ett fullt automatiserat Microcluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 4,9 miljoner SEK.

Det fullt automatiserade Microcluster systemet kommer att användas vid processning av kiselkarbidsubstrat. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.

Systemet kommer att levereras under det fjärde kvartalet 2023.