OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en europeisk kund, avseende ett fullt automatiserat MicroCluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 5,3 miljoner SEK.

MicroCluster systemet är konfigurerat för att utföra rengöringsprocesser på kiselkarbidsubstrat. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.

Systemet är planerat att levereras under det första kvartalet 2024.