OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en redan befintlig europeisk kund, avseende ett fullt automatiserat MicroCluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 5,7 miljoner SEK.

MicroCluster systemet är konfigurerat för att utföra resistbeläggning. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.

Systemet är planerat att levereras under det andra kvartalet 2024.